A- A A+
A- A A+


Przypominamy wszystkim Koleżankom i Kolegom, że opłacanie składek jest obowiązkiem ustawowym.

uprzejmie informujemy, że od dnia 01.01.2023 składka członkowska wynosi 120 zł / miesiąc.

Ze składki są zwolnieni lekarze pow. 70 rż.

Ponadto zgodnie z podjętą 16.12.2022 roku uchwałą NRL w uzasadnionych przypadkach Okręgowa Rada Lekarska ma możliwość  obniżyć podstawową wysokość składki o połowę lub zwolnić lekarza z jej opłacania w całości (na określony czas).