A- A A+
A- A A+

 

Rejestracji lub zmiany w rejestrze praktyk lekarskich można dokonać za pomocą wniosku elektronicznego.

 

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

Gabinet stacjonarny:

 1. Wniosek.
 2. Prawo wykonywania zawodu (do wglądu).
 3. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 4. Potwierdzenie wpłaty

Praktyka wyłącznie w miejscu wezwania (wizyty domowe):

 1. Wniosek.
 2. Prawo wykonywania zawodu (do wglądu).
 3. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 4. Potwierdzenie wpłaty

Praktyka w zakładzie podmiotu leczniczego:

 1. Wniosek.
 2. Prawo wykonywania zawodu (do wglądu).
 3. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
 4. Do wglądu pierwsza strona umowy (lub promesa umowy) z zakładem podmiotu leczniczego.
 5. Potwierdzenie wpłaty

Praktyka grupowa:

 1. Wniosek.
 2. Prawa wykonywania zawodu lekarzy i lekarzy dentystów (do wglądu).
 3. Dokumenty jw. w zależności od formy działalności leczniczej lekarzy i lekarzy dentystów (wyjątek: grupowa praktyka lekarska nie może być wykonywana w podmiocie leczniczym na podstawie umowy cywilnoprawnej o udzielanie świadczeń zdrowotnych).
 4. Kserokopia umowy spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej.
 5. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub do KRS.
 6. Potwierdzenie wpłaty

Read more

Opłaty

Opłaty

 

Opłaty:

W związku z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej„Monitor Polski”, opłata za wpis do rejestru praktyk wynosi:

 • Za dokonanie wpisu do Rejestru Praktyk Lekarskich           - 149 zł,
 • Za dokonanie zmian w Rejestrze Praktyk Lekarskich          - 74,50 zł,

Opłatę za wpis lub zmianę w Rejestrze Praktyk Lekarskich należy uiszczać na numer konta Bydgoskiej Izby Lekarskiej:

 

Konto bankowe Bydgoskiej Izby Lekarskiej 
95 1020 1475 0000 8302 0019 1197
PKO BP II /o Bydgoszcz

Podane wyżej wysokości opłat obowiązują do dnia opublikowania w Monitorze Polskim obwieszczenia Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku z 2023 r.

Read more

Instrukcja rejestracji w RPWDL

Jak uzyskać profil zaufany ePUAP lub podpis kwalifikowany- instrukcja

Jak wysłać wniosek elektroniczny o wpis lub zmianę w rejestrze praktyk lekarskich

Jak wysłać wniosek elektroniczny o wpis lub zmianę w rejestrze praktyk lekarskich

Aby dokonać zmian w Rejestrze Praktyk Lekarskich i otrzymać wpis w Księdze Rejestrowej należy wysłać wniosek elektroniczny. W celu ułatwienia poruszania się przez lekarzy prowadzących praktyki po Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą stworzono instrukcję dla Użytkowników oraz listę pytań pomocniczych. Szczegóły znajdują się na stronie:

Read more