A- A A+
A- A A+

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Okręgowy Sąd Lekarski w Bydgoszczyzgodnie z art. 21 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich ( Dz. U. 2009, nr 219, poz 1708) jest  organem Okręgowej Izby Lekarskiej.

Okręgowym Sądem Lekarskim kieruje Przewodniczący OSL: lek. Mirosław Kozak.

Okręgowy Sąd Lekarski m.in.:

  1. rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy;
  2. rozpatruje zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego wydane przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;
  3. rozpatruje zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego wydane przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;
  4. rozpatruje protesty przeciwko ważności wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy oraz protesty przeciwko ważności głosowania wniosków o odwołanie.

 

Członkowie sądów lekarskich w zakresie orzekania podlegają przepisom powszechnie obowiązującego prawa.

Funkcję oskarżyciela przed Okręgowym Sądem Lekarskim sprawuje Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy, co oznacza, iż informacje wskazujące na możliwość popełnienia przewinienia zawodowego nie powinny być kierowane do Okręgowego Sądu Lekarskiego lecz bezpośrednio do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który w trakcie czynności sprawdzających bada czy istnieją podstawy wszczęcia postępowania wyjaśniającego w przedmiotowej sprawie.

Ustalenie  właściwości organu prowadzącego postępowanie stanowi kryterium, które decyduje o kompetencji do prowadzenia sprawy.

W pierwszym etapie Okręgowy Sąd Lekarski  bada czy dana sprawa podlega rozpoznaniu przez sądy lekarskie, tutaj kryterium stanowi zawód wykonywany przez osobę podejrzaną o popełnienie przewinienia zawodowego.

W drugim etapie Sąd bada czy dana sprawa   podlega kognicji ogólnej (art.78 ust. 2  cytowanej ustawy) czy szczególnej (art. 78 ust. 3  cytowanej ustawy).

Przy Okręgowym Sądzie Lekarskim działa Kancelaria OSL, do czynności której należy m. in.:

  1. prowadzenie rejestru spraw wpływających do sądu;
  2. przyjmowanie interesantów w godzinach ustalonych przez Przewodniczącego Sądu, w tym:
  • udostępnianie za zgodą Przewodniczącego Sądu do wglądu akt sprawy stronom postępowania;
  • wykonywanie za zgodą Przewodniczącego Sądu kserokopii lub odpisów z akt sprawy stronom postępowania;
  1. załatwianie spraw wynikających z kontaktu z w/w.

 

W celu otrzymania zgody na wgląd do akt sprawy bądź otrzymania z nich kserokopii czy odpisów, należy złożyć w Kancelarii OSL stosowny wniosek. Dodatkowo na wniosku o otrzymanie kserokopii lub odpisu dokumentacji dotyczącej postępowania toczącego się przed Okręgowym Sądem Lekarskim, należy wskazać jakich stron z akt sprawy wniosek dotyczy. Kserokopie lub odpisy z akt sprawy zostają wydane po uprzednim dokonaniu opłaty.

 

Wgląd do akt sprawy po uprzednim umówieniu: tel. 52 346 00 84 w. 12 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.