A- A A+
A- A A+

 

 

 

 

ul. Powstańców Warszawy 11
85-681 Bydgoszcz
tel / fax: (052) 376-30-06

 

Okręgowa Komisja Wyborcza

 

Przewodniczący komisji:

dr. n. med Piotr Siwek

dr. n. med Piotr Siwek

 

Wiceprzewodniczący

dr n. med. Maciej Borowiecki

dr n. med. Maciej Borowiecki

Sekretarz

dr n. med. Radosława Staszak-Kowalska

dr n. med. Radosława Staszak-Kowalska

Członkowie:

dr n. med. Elżbieta Narolska-Wierczewska

dr n. med. Elżbieta Narolska-Wierczewska

lek.dent.  Andrzej Kuliński

lek.dent. Andrzej Kuliński

dr n. med. Krzysztof Dalke

dr n. med. Krzysztof Dalke

 

                                                                                                                                                                                                                                  

Uchwała Nr 14 XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 26 maja 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu okręgowej komisji wyborczej
 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

Obwieszczenie Nr 7/16/VII Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej
z dnia 14 lipca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komsji wyborczych.
 

                                                                                                                                                                                                                                  

Uchwała Nr 15 X KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 29 stycznia 2010 r.
w sprawie regulaminu okręgowej komisji wyborczej