plbeenderuuk
A- A A+
A- A A+

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

OKRĘGOWY SĄD LEKARSKI BYDGOSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W BYDGOSZCZY

SKŁAD OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO W BYDGOSZCZY

SKŁAD OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO W BYDGOSZCZY

SKŁAD OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO W BYDGOSZCZY

 

1.  Przewodniczący                                 lek.                     Kozak Mirosław
2.  Wiceprzewodniczący lek. dent. Kawecka Elżbieta
3.  Wiceprzewodniczący dr n. med. Sergot-Martynowska Grażyna
       
       
Pozostali członkowie Okręgowego Sądu Lekarskiego:
       
       
4.  Członek OSL lek. Barkowska-Czerniak Małgorzata
5.  Członek OSL dr n. med. Chrobot Andrzej
6.  Członek OSL lek. dent. Domańska-Midura Halina
7. Członek OSL lek. dent. Dyduch-Frydryszek Aleksandra
8.  Członek OSL lek.. Goc Maria
9.  Członek OSL lek. dent. Kapsa-Sroczyńska Maria
10. Członek OSL dr n. med. Kwiatkowski Szymon
11.  Członek OSL dr n. med. Rydzkowski Mariusz
12.  Członek OSL dr n. med. Wieczorek Janusz
       

 

Read more

PODSTAWOWE PRZEPISY REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO

PODSTAWOWE PRZEPISY REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO

- UCHWAŁA Nr 11 X KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich

- Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich

- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

 

Read more

KANCELARIA

KANCELARIA

Kancelaria:

Adres kancelarii:
ul. Powstańców Warszawy 11

85-681 Bydgoszcz

 

Kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 52 346 00 84 w. 12

faks: 52 346 07 80

 

Kancelaria OSL czynna: pon-czw w godz. 8:00-16:00.
Wgląd do akt sprawy wyłącznie po wcześniejszym umówieniu!

Read more

ZADANIA OSL

ZADANIA OSL

Okręgowy Sąd Lekarski w Bydgoszczyzgodnie z art. 21 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich ( Dz. U. 2009, nr 219, poz 1708) jest  organem Okręgowej Izby Lekarskiej.

Okręgowym Sądem Lekarskim kieruje Przewodniczący OSL: lek. Mirosław Kozak.

Okręgowy Sąd Lekarski m.in.:

  1. rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy;
  2. rozpatruje zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego wydane przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;
  3. rozpatruje zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego wydane przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;
  4. rozpatruje protesty przeciwko ważności wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy oraz protesty przeciwko ważności głosowania wniosków o odwołanie.

 

Członkowie sądów lekarskich w zakresie orzekania podlegają przepisom powszechnie obowiązującego prawa.

Funkcję oskarżyciela przed Okręgowym Sądem Lekarskim sprawuje Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy, co oznacza, iż informacje wskazujące na możliwość popełnienia przewinienia zawodowego nie powinny być kierowane do Okręgowego Sądu Lekarskiego lecz bezpośrednio do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który w trakcie czynności sprawdzających bada czy istnieją podstawy wszczęcia postępowania wyjaśniającego w przedmiotowej sprawie.

Ustalenie  właściwości organu prowadzącego postępowanie stanowi kryterium, które decyduje o kompetencji do prowadzenia sprawy.

W pierwszym etapie Okręgowy Sąd Lekarski  bada czy dana sprawa podlega rozpoznaniu przez sądy lekarskie, tutaj kryterium stanowi zawód wykonywany przez osobę podejrzaną o popełnienie przewinienia zawodowego.

W drugim etapie Sąd bada czy dana sprawa   podlega kognicji ogólnej (art.78 ust. 2  cytowanej ustawy) czy szczególnej (art. 78 ust. 3  cytowanej ustawy).

Przy Okręgowym Sądzie Lekarskim działa Kancelaria OSL, do czynności której należy m. in.:

  1. prowadzenie rejestru spraw wpływających do sądu;
  2. przyjmowanie interesantów w godzinach ustalonych przez Przewodniczącego Sądu, w tym:
  • udostępnianie za zgodą Przewodniczącego Sądu do wglądu akt sprawy stronom postępowania;
  • wykonywanie za zgodą Przewodniczącego Sądu kserokopii lub odpisów z akt sprawy stronom postępowania;
  1. załatwianie spraw wynikających z kontaktu z w/w.

 

W celu otrzymania zgody na wgląd do akt sprawy bądź otrzymania z nich kserokopii czy odpisów, należy złożyć w Kancelarii OSL stosowny wniosek. Dodatkowo na wniosku o otrzymanie kserokopii lub odpisu dokumentacji dotyczącej postępowania toczącego się przed Okręgowym Sądem Lekarskim, należy wskazać jakich stron z akt sprawy wniosek dotyczy. Kserokopie lub odpisy z akt sprawy zostają wydane po uprzednim dokonaniu opłaty.

 

Wgląd do akt sprawy po uprzednim umówieniu: tel. 52 346 00 84 w. 12 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Read more

INFORMACJE OSL