plbeenderuuk
A- A A+
A- A A+

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Uchwała nr 4/2017


Okręgowej Komisji Wyborczej
Bydgoskiej Izby Lekarskiej z dnia 26.10.2017 r.


w sprawie wyników głosowania i wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy VIII kadencji Bydgoskiej  Izby Lekarskiej


 Na podstawie art 29  pkt  4 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., Okręgowa Komisja Wyborcza Bydgoskiej Izby Lekarskiej uchwala, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów wybranych zostało 92 delegatów, co stanowi 61,3% liczby delegatów określonej w uchwale 45/VII/17 ORL z dnia 06.04.2017 r.

§2

Lista delegatów wybranych w poszczególnych rejonach wyborczych stanowi załącznik do uchwały.

§3

W 3 rejonach wyborczych nie wyłoniono delegatów ze względu na brak wymaganego kworum wyborczego.  
 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                    Sekretarz OKW                                                                        Przewodnicząca OKW

 

          dr n. med. Maciej Borowiecki                                               dr n. med. Elżbieta Narolska-Wierczewska