plbeenderuuk
A- A A+
A- A A+

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Wybory 2017


Szanowni Państwo!

    Okręgowy Sąd Lekarski Bydgoskiej Izby Lekarskiej w Bydgoszczy - po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2017 r. protestu przeciwko ważności wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy VIII kadencji Bydgoskiej Izby Lekarskiej w rejonie wyborczym 11 Lecznictwo otwarte – rejon II w Bydgoszczy, wniesionego  przez Przewodniczącą Okręgowej Komisji Wyborczej Bydgoskiej Izby Lekarskiej dr n. med. Elżbietę Narolską-Wierczewską - stwierdził nieważność wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy VIII kadencji Bydgoskiej Izby Lekarskiej w rejonie wyborczym 11 Lecznictwo otwarte – rejon II w Bydgoszczy.

    W związku z powyższym OKW BIL - na podstawie art. 31 pkt 15  Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z 29 stycznia 2010 r. - ponownie ogłasza wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy VIII kadencji Bydgoskiej Izby Lekarskiej w rejonie wyborczym 11 Lecznictwo otwarte – rejon II w Bydgoszczy.

    Lista członków rejonu wyborczego, w którym ponownie odbędą się wybory jest opublikowana na stronie internetowej BIL (www.bil.org.pl) oraz w numerze 2 (307) 2017 PRIMUM. Rejon wyborczy nr 11 Lecznictwo otwarte – rejon II w Bydgoszczy dysponuje sześcioma mandatami. Zachęcam członków rejonu do zgłaszania swoich kandydatów na delegatów, również w trybie zgłoszenia własnej kandydatury (karta zgłoszenia kandydata dostępna jest poniżej).

    Zgłoszenia będą przyjmowane listownie i osobiście w siedzibie Bydgoskiej Izby Lekarskiej do 15 grudnia 2017 r. Głosowanie korespondencyjne w rejonie będzie prowadzone do 10 stycznia 2018 r., zaś głosowanie osobiste odbędzie się w 17 stycznia 2018 r. w godz: 15:00-16:00 siedzibie BIL.

Przewodnicząca OKW BIL

Elżbieta Narolska-Wierczewska