plbeenderuuk
A- A A+
A- A A+

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Uchwała nr 1/2018


Okręgowej Komisji Wyborczej
Bydgoskiej Izby Lekarskiej z dnia 17.01.2018 r.


w sprawie wyniku wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy VIII kadencji Bydgoskiej  Izby Lekarskiej w rejonie 11 – Lecznictwo otwarte nr II w Bydgoszczy

 Na podstawie § 29  pkt  4 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., Okręgowa Komisja Wyborcza Bydgoskiej Izby Lekarskiej uchwala, co następuje:

§ 1

W głosowaniu wzięło udział 39 lekarzy, co stanowi 23,6 % liczby członków w/w rejonu.

§2

W wyniku przeprowadzonych wyborów wybranych zostało 3 delegatów, tj.:

  1. Dalke Krzysztof;
  2. Porzych Katarzyna;
  3. Solińska-Lewna Beata;

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                    Sekretarz OKW                                                                        Przewodnicząca OKW

 

          dr n. med. Maciej Borowiecki                                               dr n. med. Elżbieta Narolska-Wierczewska