plbeenderuuk
A- A A+
A- A A+

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Delegaci VIII kadencji wybrani


   17 stycznia br. zakończyliśmy w Bydgoskiej Izbie Lekarskiej wybory do samorządu lekarskiego  VIII kadencji.

   W wyborach delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy VIII kadencji udział wzięło 1169 członków naszej Izby (o 453 mniej niż w wyborach poprzedniej kadencji), co daje frekwencję wyborczą na poziomie 25,8%. Dominującą formą wyborów było głosowanie korespondencyjne – wybrało ją ponad ¾ głosujących.

   Glosowanie wyłoniło 95 delegatów, co odpowiada 63,3% dostępnych mandatów (w VII kadencji rozdano ponad 75% mandatów). Delegaci to 43 kobiety i 52 mężczyzn. Tytuł zawodowy lekarza posiada 77 osób, zaś tytuł lekarza dentysty – 18. Delegaci lekarze są 2-procentową reprezentacją ogółu lekarzy-członków BIL, a lekarze dentyści, odpowiednio, 2,5-procentową. W porównaniu z ubiegłymi wyborami (rok 2013) wybrano o 10 lekarzy mniej i o 2 lekarzy dentystów więcej. Warto podkreślić, że delegaci nowej kadencji to w około 40% osoby, które nie były wybrane w VII kadencji.

   W trzech rejonach nie przeprowadzono wyborów, ponieważ nie zgłoszono w nich żadnego kandydata, zaś w kolejnych dwóch - z powodu braku 20-procentowego kworum - uznano wybory za nieważne. Członkami rejonów, które nie wyłoniły swoich reprezentantów, jest około 400 lekarzy.

   Wyborcom, w imieniu wszystkich wybranych delegatów, dziękuję za zaufanie i głosy. Delegatom na Okręgowy Zjazd  Lekarzy VIII kadencji gratuluję, życząc jednocześnie sukcesów oraz satysfakcji w pracy na rzecz naszego samorządu.

   Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, który wybierze nowe władze Bydgoskiej Izby Lekarskiej, odbędzie się 21 kwietnia 2018 roku.Dr n. med. Elżbieta Narolska-Wierczewska

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej BIL