A- A A+
A- A A+

 

 

  

Mediator przy Bydgoskiej Izbie Lekarskiej 2022-2026

 

  • Waldemar Gadziński

    Mediator przy Bydgoskiej Izbie Lekarskiej

    Waldemar Gadziński 
Mediatora przy Bydgoskiej Izbie Lekarskiej powołuje Okręgowa Rada Lekarska na podstawie art. 5 pkt 2 oraz art. 113 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1342 t.j.).

Postępowanie mediacyjne jest prowadzone przez Mediatora między pokrzywdzonym i obwinionym na podstawie skierowania sprawy przez Rzecznika Okręgowego Odpowiedzialności Zawodowej w czasie postępowania wyjaśniającego albo Okręgowy Sąd Lekarski w czasie postępowania przed Okręgowym Sądem Lekarskim. Skierowanie o którym mowa, następuje z inicjatywy Rzecznika Okręgowego Odpowiedzialności Zawodowej bądź Okręgowego Sądu Lekarskiego lub za zgodą stron.