A- A A+
A- A A+

Ustawy

 

Prawo Dla Lekarzy

 

 

Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich ( Dz. U. Nr 219, poz. 1708)

 

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. ( t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa ( Dz. U. Nr 57, poz. 553 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 października 2005 r. w/s specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów ( Dz. U. Nr 213, poz. 1779)