A- A A+
A- A A+

DEKLARACJA NR 1 w sprawie upoważnienie ORL do dokonywania darowizn


REZOLUCJA NR 1 w sprawie lekarzy dentystów


OŚWIADCZENIE NR 3 w sprawie szkolenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów


OŚWIADCZENIE NR 2 popierające akcję strajkową w szpitalu w Toruniu


OŚWIADCZENIE NR 1 w sprawie odzyskania mienia zlikwidowanych izb lekarskich w 1950 r.


APEL NR 6 do Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministra Zdrowia


APEL NR 4 do Posłów Na Sejm RP


APEL NR 3 do Ministra Zdrowia


APEL NR 2 do Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej


APEL NR 1 do Naczelnej Rady Lekarskiej