A- A A+
A- A A+

Okręgowa Komisja Wyborcza - skład

Okręgowa Komisja Wyborcza

Przewodniczący:

dr. n. med Piotr Siwek

Sekretarz:

dr n. med. Radosława Staszak-Kowalska

Wiceprzewodniczący

dr n. med. Maciej Borowiecki

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej

dr n. med. Elżbieta Narolska-Wierczewska

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej

 

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej

dr n. med. Krzysztof Dalke

Okręgowa Komisja Wyborcza - informacje

Wybory 2022
 

 

  

OBWIESZCZENIA OKW IX kadencji

 • Obwieszczenie nr 1/OKW/2022/IX Okręgowej Komisji Wyborczej Bydgoskiej Izby Lekarskiej z dnia 14.04.2022 r. o wynikach wyborów na stanowiska funkcyjne Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej
 • Obwieszczenie nr 2/OKW/2022/IX Okręgowej Komisji Wyborczej Bydgoskiej Izby Lekarskiej z dnia 21.04.2022 r. - w sprawie wygaśnięcia mandatu Prezesa Bydgoskiej Izby Lekarskiej
 • Obwieszczenie nr 3/OKW/2022/IX Okręgowej Komisji Wyborczej Bydgoskiej Izby Lekarskiej z dnia 25.04.2022 r. - o wynikach wyborów na stanowiska funkcyjne Okręgowej Komisji Rewizyjnej Bydgoskiej Izby Lekarskiej
 • Obwieszczenie nr 4/OKW/2022/IX Okręgowej Komisji Wyborczej Bydgoskiej Izby Lekarskiej z dnia 25.04.2022 r. - o wynikach wyborów na stanowiska I i II zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzilności Zawodowej Bydgoskiej Izby Lekarskiej
 • Obwieszczenie nr 5/OKW/2022/IX Okręgowej Komisji Wyborczej Bydgoskiej Izby Lekarskiej z dnia 25.04.2022 r. - o wynikach wyborów na stanowiska funkcyjne Okręgowego Sądu Lekarskiego Bydgoskiej Izby Lekarskiej
 • Obwieszczenie nr 6/OKW/IX/22 Okręgowej Komisji Wyborczej Bydgoskiej Izby Lekarskiej z dnia 23.10.2022 o wynikach wyborów na stanowisko Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej
 • Obwieszczenie nr 7/OKW/IX/22 Okręgowej Komisji Wyborczej Bydgoskiej Izby Lekarskiej z dnia 23.10.2022 o wynikach wyborów uzupełniających na stanowisko Zastępca Okręgowego Rzecznika Oodpowiedzialności Zawodowej Bydgoskiej Izby Lekarskiej
 • Obwieszczenie nr 8/OKW/IX/22 Okręgowej Komisji Wyborczej Bydgoskiej Izby Lekarskiej z dnia 23.10.2022 o wynikach wyborów uzupełniających na stanowisko członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Bydgoskiej Izby Lekarskiej
 • Obwieszczenie nr 9/OKW/IX/22 Okręgowej Komisji Wyborczej Bydgoskiej Izby Lekarskiej z dnia 04.11.2022 o wygaśnięciu a mandatu członka Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej na Wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej, Bydgoskiej Izby Lekarskiej na okres IX kadencji
 • Obwieszczenie nr 10/OKW/IX/22 Okręgowej Komisji Wyborczej Bydgoskiej Izby Lekarskiej z dnia 04.11.2022 o uzyskaniu mandatu członka Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej
 • Obwieszczenie nr 11/OKW/IX/22 Okręgowej Komisji Wyborczej Bydgoskiej Izby Lekarskiej z dnia 17.11.2022 o wynikach wyborów na stanowisko funkcyjne wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej
 • Obwieszczenie nr 12/OKW/IX/22 OKW BIL z dnia 28.11.2022 o wygaśnięciu mandatu członka Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej na okres IX kadencji
 • Obwieszczenie nr 13/OKW/IX/22 OKW BIL z dnia 15.12.2022 o wynikach wyborów na stanowisko członka Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej na okres IX kadencji 
 • Obwieszczenie nr 2/OKW/2023/IX OKW BIL z dnia 12.05.2023 w sprawie wygaśnięcia mandatu delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy Bydgoskiej Izby Lekarskiej IX kadencji lek. Mariusza Gawrycha
 • Obwieszczenie nr 3/OKW/2023/IX OKW BIL z dnia 12.05.2023 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej IX kadencji lek. Mariusza Gawrycha
 • Obwieszczenie nr 4/OKW/2023/IX OKW BIL z dnia 12.05.2023 w sprawie uzyskania mandatu członka Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej IX kadencji lek. Michała Kopeć
 • Obwieszczenie nr 5/OKW/2023/IX OKW BIL z dnia 12.05.2023 w sprawie uzyskania mandatu delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy Bydgoskiej Izby Lekarskiej IX kadencji lek. Anny Piltz
 • Obwieszczenie nr 1/OKW/2024/IX OKW BIL z dnia 18.04.2024 w sprawie wygaśnięcia mandatu delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy Bydgoskiej Izby Lekarskiej IX kadencji lek. Moniki Dzióbkowskiej
 • Obwieszczenie nr 2/OKW/2024/IX OKW BIL z dnia 18.04.2024 w sprawie uzyskania mandatu delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy Bydgoskiej Izby Lekarskiej IX kadencji


 


 

Uchwały OKW IX kadencji

 

 • Uchwała nr 2/OKW/IX/22 Okręgowej Komisji Wyborczej Bydgoskiej Izby Lekarskiej z dnia 21.04.2022 r. - w sprawie potwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prezesa Bydgoskiej Izby Lekarskiej

 

 • Uchwała nr 8/OKW/IX/22 Okręgowej Komisji Wyborczej Bydgoskiej Izby Lekarskiej z dnia 04.11.2022 r. - w sprawie ogłoszenia wyborów uzupełniających na stanowisko fuknkcyjne Wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej IX kadencji
 • Uchwała nr 11/OKW/IX/22 Okręgowej Komisji Wyborczej Bydgoskiej Izby Lekarskiej z dnia 28.11.2022 r. - w sprawie ogłoszenia wyborów uzupełniających na stanowisko fuknkcyjne członka Prezydim Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej IX kadencji


 

 

 

Uchwały OKW VIII kadencji

 • Uchwała nr 6/OKW/VIII/21 Okręgowej Komisji Wyborczej  Bydgoskiej Izby Lekarskiej z dnia 31.11.2021 r.

 


 • Uchwała nr 5/OKW/VIII/21 Okręgowej Komisji Wyborczej  Bydgoskiej Izby Lekarskiej z dnia 13.10.2021 r.


 

 

 • Uchwała nr 4/OKW/VIII/21 Okręgowej Komisji Wyborczej  Bydgoskiej Izby Lekarskiej z dnia 03.09.2021 r.


 

OBWIESZCZENIA OKW VIII kadencji

 • Obwieszczenie nr 1/2022/VIII Okręgowej Komisji Wyborczej Bydgoskiej Izby Lekarskiej z dnia 6.04.2022 r. o wynikach wyborów na stanowisko Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej
 • Obwieszczenie nr 2/2022/VIII Okręgowej Komisji Wyborczej Bydgoskiej Izby Lekarskiej z dnia 6.04.2022 r. o wynikach wyborów na stanowisko Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej
 • Obwieszczenie nr 3/2022/VIII Okręgowej Komisji Wyborczej Bydgoskiej Izby Lekarskiej z dnia 6.04.2022 r. o wynikach wyborów na stanowisko Członka Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej
 • Obwieszczenie nr 4/2022/VIII Okręgowej Komisji Wyborczej Bydgoskiej Izby Lekarskiej z dnia 6.04.2022 r. o wynikach wyborów na stanowisko Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Bydgoskiej Izby Lekarskiej
 • Obwieszczenie nr 5/2022/VIII Okręgowej Komisji Wyborczej Bydgoskiej Izby Lekarskiej z dnia 6.04.2022 r. o wynikach wyborów na stanowisko Członka Okręgowego Sądu Lekarskiego Bydgoskiej Izby Lekarskiej
 • Obwieszczenie nr 6/2022/VIII Okręgowej Komisji Wyborczej Bydgoskiej Izby Lekarskiej z dnia 6.04.2022 r. o wynikach wyborów na stanowisko Członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej Bydgoskiej Izby Lekarskiej
 • Obwieszczenie nr 7/2022/VIII Okręgowej Komisji Wyborczej Bydgoskiej Izby Lekarskiej z dnia 6.04.2022 r. o wynikach wyborów na stanowisko Członka Okręgowej Komisji Wyborczej Bydgoskiej Izby Lekarskiej
 • Obwieszczenie nr 8/2022/VIII Okręgowej Komisji Wyborczej Bydgoskiej Izby Lekarskiej z dnia 6.04.2022 r. o wynikach wyborów na stanowisko Delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy Bydgoskiej Izby Lekarskiej

 

 

 

 

 • Obwieszczenie nr 3/2021/VIII Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej Bydgoskiej Izby Lekarskiej z dnia 01.12.2021 r. w sprawie wyników wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy IX kadencji Bydgoskiej Izby Lekarskiej

 

 

 

Przeprowadzenie wyborów - informacje

Wyniki wyborów

Wyniki wyborów delegatów na OZL znajdują się tu:

Wyniki Wyborów Delegatów 2021 r

 

STANOWISKA FUNKCYJNE uzyskane w wyniku wyborów 2022

  OKRĘGOWA RADA LEKARSKA 2022-2026
1.  Prezes od 23.10.2022 lek. Aleksandra Śremska
   Prezes do 21.04.2022 lek. Suwała Szymon
2. Wiceprezes p.o. Prezesa do 23.10.2022 lek. Aleksandra Śremska
  Wiceprezes lek. dent. Marek Rogowski
  Wiceprezes od 17.11.2022 lek. Michał Wojciechowski
3.  Sekretarz lek. Łukasz Wołowiec
4.  Za-ca sekretarza lek. Krystian Kałużny
5.  Skarbnik lek. Daniel Rogowicz
6.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej od 12.05.2023 lek. Michał Kopeć
7.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej lek. Kacper Białowąs
8.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej lek. Natalia Butt-Hussaim
9.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej dr n. med. Krzysztof Dalke
10.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej do 12.05.2023 lek. Mariusz Gawrych
11.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej lek. Maciej Lewiński
12.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej lek. dent. Bartosz Majewski
13.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej lek. Wojciech Marszałek
14.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej lek. dent Aleksandra Perczak
15.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej lek. Przemysław Sądel
16.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej dr n. med. Maciej Socha
17. Członek Okręgowej Rady Lekarskiej od 04.11.2022 dr n. med. Radoslawa Staszak-Kowalska
18.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej lek. Mateusz Wartęga
19.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej do 17.11.2022 lek. Michał Wojciechowski
20.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej lek. Tomasz Zwoliński

 

  OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 2022-2026
1.  O R O Z lek. Zofia Parszyk
       
2.   I Zastepca O R O Z lek. Mirosława Walczyk-Małycha
3.  II Zastepca O R O Z lek. dent. Janina Oczki
4.  Zastępca O R O Z lek. Baranowski Przemysław
5.  Zastępca O R O Z lek. Goszczyński Andrzej
6. Zastępca O R O Z prof. n. med. Grześk Grzegorz
7.  Zastępca O R O Z dr n. med. Kamińska Anna
8.  Zastępca O R O Z dr n. med. Kazdepka-Ziemińska Anita
9.  Zastępca O R O Z lek. Kołakowski Jarosław
10.  Zastępca O R O Z lek. Kordas-Lewandowska Agnieszka
11.  Zastępca O R O Z dr n. med. Krzyżanowski Marek
12.  Zastępca O R O Z lek. Mianowana Aneta
13.  Zastępca O R O Z lek. dent. Mucha Jerzy
14.  Zastępca O R O Z lek. Przybysz Krzysztof
15.  Zastępca O R O Z lek. dent. Straburzyńska Maria
16.  Zastępca O R O Z lek. Szymański Andrzej
17.  Zastępca O R O Z dr n. med. Tyloch Janusz
18. Zastępca O R O Z lek. Waleryś-Misiak Małgorzata
19. Zastępca O R O Z lek. Wieczorek Joanna
20. Zastępca O R O Z dr n. med. Wiśniewski Tomasz
21. Zastępca O R O Z dr n. med. Wolski Bartłomiej
22. Zastępca O R O Z od 23.10.2022 lek. Łukasik Magdalena
23. Zastępca O R O Z od 23.10.2022 lek. Maciejewska Marianna

 

  OKRĘGOWY SĄD LEKARSKI 2022-2026
1.  Przewodniczący dr n. med. Mariusz Rydzkowski
2.  Wiceprzewodniczący lek. dent. Elżbieta Kawecka
3.  Wiceprzewodniczący lek. Mirosław Kozak
       
4.  Członek OSL lek. Małgorzata Barkowska-Czerniak
5.  Członek OSL dr n. med. Andrzej Chrobot
6.  Członek OSL lek. Waldemar Cyrankiewicz
7.  Członek OSL lek. dent. Halina Domańska-Midura
8.  Członek OSL lek. Daniel Duchań – Ogrodnik
9.  Członek OSL lek. dent. Aleksandra Dyduch-Frydryszak
10.  Członek OSL lek. Maria Goc
11.  Członek OSL prof. Roman Junik
12.  Członek OSL lek. dent. Maria Kapsa-Sroczyńska
13.  Członek OSL dr n. med. Szymon Kwiatkowski
14.  Członek OSL dr n. med. Stanisław Prywiński
15.  Członek OSL dr n. med. Grażyna Sergot- Martynowska
16.  Członek OSL dr n. med. Janusz Wieczorek

 

  OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA 2022-2026
1.  Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej dr n. med. Danuta Zalewska-Rydzkowska
2.  Wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej dr n. med. Paweł Białożyk
3.  Wiceprzewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej lek. Karolina Krawczyk
4.  Sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej lek. Agata Olejarczyk
5. Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej od 23.10.2022 lek. Maliwina Barańska
6. Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej od 23.10.2022 dr n. med. Hanna Mackiewicz-Nartowicz

 

  OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA 2022-2026
1.  Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej dr n. med. Krzysztof Dalke
2.  Wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej lek. dent. Bartosz Majewski
3.  Sekretarz Okręgowej Komisji Wyborczej lek. Krystian Kałużny
       
4.  Członek Okręgowej Komisji Wyborczej lek. Natalia Butt-Hussaim
5.  Członek Okręgowej Komisji Wyborczej lek. Łukasz Wołowiec
6.  Członek Okręgowej Komisji Wyborczej lek. Daniel Rogowicz