A- A A+
A- A A+
  • UCHWAŁY XXXVIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY BYDGOSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

 

  • APELE XXXVIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY BYDGOSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

 

  • REZOLUCJE XXXVIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY BYDGOSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ