A- A A+
A- A A+

Okręgowa Komisja Wyborcza - skład

Okręgowa Komisja Wyborcza

Przewodniczący:

dr n. med. Narolska-Wierczewska Elżbieta

Sekretarz:

dr n. med. Borowiecki Maciej

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej

dr n. med. Dalke Krzysztof

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej

lek. Kołakowski Jarosław

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej

dr n. med.  Siwek Piotr

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej

dr n. med. Staszak-Kowalska Radosława

Okręgowa Komisja Wyborcza - informacje

Wybory 2017/2018
 

OBWIESZCZENIA OKW VIII kadencji

 • Obwieszczenia Przewodniczącego Oręgowej Komisji Wyborczej Bydgoskiej Izby Lekarskiej nr 2/2021/VIII z dnia 01.04.2021 o wynikach wyborów na stanowisko funkcyjne Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej

 

 • Obwieszczenia Przewodniczącego Oręgowej Komisji Wyborczej Bydgoskiej Izby Lekarskiej 1/2021/VIII z dnia 01.04.2021 o utracie przez lek. Krzysztofa Gawła stanowiska funkcyjnego Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej

 

 

 • Obwieszczenie nr 1/2019/VIII Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 17.04.2019 o wynikach wyborów uzupełniających na stanowisko Członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej Bydgoskiej Izby Lekarskiej przeprowadzonych podczas XXXVIII Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Bydgoskiej Izby Lekarskiej w dniu 06.04.2019 r.

 

 • Obwieszczenie nr 2/2019/VIII Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 17.04.2019 o wynikach wyborów uzupełniających na stanowisko Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Bydgoskiej Izby Lekarskiej przeprowadzonych podczas XXXVIII Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Bydgoskiej Izby Lekarskiej w dniu 06.04.2019 r.

 

 • Obwieszczenie  nr 1/2018/VIII Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 17.05.2018 o wynikach wyborów na stanowiska funkcyjne Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej przeprowadzonych w dniu 10.05.2018 r.

 

 • Obwieszczenie  nr 2/2018/VIII Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 18.05.2018 o wynikach wyborów na stanowiska funkcyjne Okręgowego Sądu Lekarskiego Bydgoskiej Izby Lekarskiej przeprowadzonych w dniu 11.05.2018 r.

 

 • Obwieszczenie  nr 3/2018/VIII Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 17.05.2018 o wygaśnięciu mandatu Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Bydgoskiej Izby Lekarskiej kadencji VIII

 

 • Obwieszczenie  nr 4/2018/VIII Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 23.05.2018 o wynikach wyborów na stanowiska I oraz II Zastępcę Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Bydgoskiej Izby Lekarskiej na okres kadencji VIII przeprowadzonych w dniu 16.05.2018 r.

OBWIESZCZENIA OKW VII kadencji

 

 • Obwieszczenie  nr 2/2018/VII Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów na stanowisko Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej

 

 • Obwieszczenie  nr 3/2018/VII Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów na stanowisko Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Bydgoskiej Izby Lekarskiej

 

 • Obwieszczenie  nr 4/2018/VII Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów na stanowisko Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Bydgoskiej Izby Lekarskiej

 

 • Obwieszczenie  nr 5/2018/VII Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów na stanowisko Członka Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej

 

 • Obwieszczenie  nr 6/2018/VII Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów na stanowisko Członka Okręgowego Sądu Lekarskiego Bydgoskiej Izby Lekarskiej

 

 • Obwieszczenie  nr 7/2018/VII Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów na stanowisko Członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej Bydgoskiej Izby Lekarskiej

 

 • Obwieszczenie  nr 8/2018/VII Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów na stanowisko Członka Okręgowej Komisji Wyborczej Bydgoskiej Izby Lekarskiej

 

 • Obwieszczenie  nr 9/2018/VII Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów na stanowisko Delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy Bydgoskiej Izby Lekarskiej

 

Delegaci VIII kadencji wybrani


   17 stycznia br. zakończyliśmy w Bydgoskiej Izbie Lekarskiej wybory do samorządu lekarskiego  VIII kadencji.

   W wyborach delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy VIII kadencji udział wzięło 1169 członków naszej Izby (o 453 mniej niż w wyborach poprzedniej kadencji), co daje frekwencję wyborczą na poziomie 25,8%. Dominującą formą wyborów było głosowanie korespondencyjne – wybrało ją ponad ¾ głosujących.

   Glosowanie wyłoniło 95 delegatów, co odpowiada 63,3% dostępnych mandatów (w VII kadencji rozdano ponad 75% mandatów). Delegaci to 43 kobiety i 52 mężczyzn. Tytuł zawodowy lekarza posiada 77 osób, zaś tytuł lekarza dentysty – 18. Delegaci lekarze są 2-procentową reprezentacją ogółu lekarzy-członków BIL, a lekarze dentyści, odpowiednio, 2,5-procentową. W porównaniu z ubiegłymi wyborami (rok 2013) wybrano o 10 lekarzy mniej i o 2 lekarzy dentystów więcej. Warto podkreślić, że delegaci nowej kadencji to w około 40% osoby, które nie były wybrane w VII kadencji.

   W trzech rejonach nie przeprowadzono wyborów, ponieważ nie zgłoszono w nich żadnego kandydata, zaś w kolejnych dwóch - z powodu braku 20-procentowego kworum - uznano wybory za nieważne. Członkami rejonów, które nie wyłoniły swoich reprezentantów, jest około 400 lekarzy.

   Wyborcom, w imieniu wszystkich wybranych delegatów, dziękuję za zaufanie i głosy. Delegatom na Okręgowy Zjazd  Lekarzy VIII kadencji gratuluję, życząc jednocześnie sukcesów oraz satysfakcji w pracy na rzecz naszego samorządu.

   Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, który wybierze nowe władze Bydgoskiej Izby Lekarskiej, odbędzie się 21 kwietnia 2018 roku.Dr n. med. Elżbieta Narolska-Wierczewska

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej BIL
    

 

Przeprowadzenie wyborów - informacje

Wyniki wyborów

Wyniki wyborów delegatów na OZL znajdują się tu:

Wyniki Wyborów Delegatów 2017-2018 r

 

STANOWISKA FUNKCYJNE uzyskane w wyniku wyborów 2018

  OKRĘGOWA RADA LEKARSKA 2018-2022
1.  Prezes dr n. med. Marek Bronisz
2.  Wiceprezes dr n. med. Paweł Białozyk
3.  Wiceprezes lek. Jerzy Rajewski.
4.  Sekretarz dr n. med. Radosława Staszak-Kowalska.
5.  Za-ca sekretarza dr hab. n. med. Agata Bronisz
6.  Skarbnik od 01.04.2021 dr n.med. Maciej Borowiecki
   Skarbnik od 17.05.2018 do 01.04.2021 lek. Krysztof Gaweł
7.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej dr n. med. Maciej Borowiecki
8.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej dr n. med. Krzysztof Dalke
9.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej lek. Michał Kopeć
10.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej dr n. med. Marek Lewandowski
11.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej lek. dent. Bartosz Majewski
12.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej lek. dent. Aleksandra Perczak
13.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej dr n. med. Stanisław Prywiński
14.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej lek. Dariusz Ratajczak
15.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej lek. dent. Marek Rogowski
16.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej lek. Małgorzata Świątkowska
17.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej dr n. med. Piotr Winiarski

 

  OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 2018-2022
1.  O R O Z dr n. med. Elżbieta Narolska-Wierczewska
       
2.   I Zastepca O R O Z dr n. med. Janusz Tyloch
3.  II Zastepca O R O Z lek. dent. Małgorzata Bohuszewicz
4.  Zastępca O R O Z dr n. med. Magdalena Bańkowska-Woźniak
5.  Zastępca O R O Z dr n. med. Andrzej Cichosz
6. Zastępca O R O Z lek. Waldemar Frąckowiak
7.  Zastępca O R O Z lek. Andrzej Goszczyński
8.  Zastępca O R O Z dr n. med. Jerzy Kąkol
9.  Zastępca O R O Z lek. Katarzyna Klucz
10.  Zastępca O R O Z lek. Jarosław Kołakowski
11.  Zastępca O R O Z lek. Jacek Koszek
12.  Zastępca O R O Z dr n. med. Marek Krzyżanowski
13.  Zastępca O R O Z lek. dent. Bożena Łukomska-Jasik
14.  Zastępca O R O Z lek. dent. Eleonora Otfinowska
15.  Zastępca O R O Z dr n. med. Iwona Patyk
16.  Zastępca O R O Z lek. dent. Marcin Perczak
17.  Zastępca O R O Z lek. Maciej Prywiński
18.  Zastępca O R O Z lek. Krzysztof Przybysz
19.  Zastępca O R O Z lek. dent. Jerzy Rogowski
20.  Zastępca O R O Z dr n. med. Piotr Siwek
21.  Zastępca O R O Z lek. Andrzej Szymański
22.  Zastępca O R O Z lek. Maciej Tworkiewicz
23.  Zastępca O R O Z lek. Małgorzata Waleryś-Masiak

 

  OKRĘGOWY SĄD LEKARSKI 2018-2022
1.  Przewodniczący lek. Mirosław Kozak
2.  Wiceprzewodniczący lek. dent. Elżbieta Kawecka
3.  Wiceprzewodniczący dr. n. med Grażyna Sergot-Martynowska
       
4.  Członek OSL lek. Małgorzata Barkowska-Czerniak
5.  Członek OSL dr. n. med Andrzej Chrobot
6.  Członek OSL lek. dent. Halina Domańska-Midura
7.  Członek OSL lek. dent. Aleksandra Dyduch-Frydryszak
8.  Członek OSL lek. Maria Goc
9.  Członek OSL lek. dent. Maria Kapsa-Sroczyńska
10.  Członek OSL dr. n. med Szymon Kwiatkowski
11.  Członek OSL dr. n. med Mariusz Rydzkowski
12.  Członek OSL dr. n. med Janusz Wieczorek

 

  OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA 2018-2022
1.  Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej lek. Agata Kalicka
2.  Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej lek. dent. Adam Kasperski
3.  Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej lek. Juliusz Wasik
4.  Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej lek. Hanna Wiktoria Śliwińska

 

  OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA 2018-2022
1.  Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej dr. n. med Piotr Siwek
2.  Sekretarz Okręgowej Komisji Wyborczej dr. n. med Radosława Staszak-Kowalska
3. Wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej dr. n. med Maciej Borowiecki
       
4.  Członek Prezydium Okręgowej Komisji Wyborczej dr. n. med Elżbieta Narolska-Wierczewska
5.  Członek Prezydium Okręgowej Komisji Wyborczej lek. dent. Andrzej Kuliński
6.  Członek Okręgowej Komisji Wyborczej dr. n. med Krzysztof Dalke