plbeenderuuk
A- A A+
A- A A+

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Okręgowa Komisja Wyborcza - skład

Okręgowa Komisja Wyborcza

Przewodniczący:

dr n. med. Narolska-Wierczewska Elżbieta

Sekretarz:

dr n. med. Borowiecki Maciej

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej

dr n. med. Dalke Krzysztof

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej

lek. Kołakowski Jarosław

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej

dr n. med.  Siwek Piotr

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej

dr n. med. Staszak-Kowalska Radosława

Okręgowa Komisja Wyborcza- informacje

Wybory 2017/2018
 

Delegaci VIII kadencji wybrani


   17 stycznia br. zakończyliśmy w Bydgoskiej Izbie Lekarskiej wybory do samorządu lekarskiego  VIII kadencji.

   W wyborach delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy VIII kadencji udział wzięło 1169 członków naszej Izby (o 453 mniej niż w wyborach poprzedniej kadencji), co daje frekwencję wyborczą na poziomie 25,8%. Dominującą formą wyborów było głosowanie korespondencyjne – wybrało ją ponad ¾ głosujących.

   Glosowanie wyłoniło 95 delegatów, co odpowiada 63,3% dostępnych mandatów (w VII kadencji rozdano ponad 75% mandatów). Delegaci to 43 kobiety i 52 mężczyzn. Tytuł zawodowy lekarza posiada 77 osób, zaś tytuł lekarza dentysty – 18. Delegaci lekarze są 2-procentową reprezentacją ogółu lekarzy-członków BIL, a lekarze dentyści, odpowiednio, 2,5-procentową. W porównaniu z ubiegłymi wyborami (rok 2013) wybrano o 10 lekarzy mniej i o 2 lekarzy dentystów więcej. Warto podkreślić, że delegaci nowej kadencji to w około 40% osoby, które nie były wybrane w VII kadencji.

   W trzech rejonach nie przeprowadzono wyborów, ponieważ nie zgłoszono w nich żadnego kandydata, zaś w kolejnych dwóch - z powodu braku 20-procentowego kworum - uznano wybory za nieważne. Członkami rejonów, które nie wyłoniły swoich reprezentantów, jest około 400 lekarzy.

   Wyborcom, w imieniu wszystkich wybranych delegatów, dziękuję za zaufanie i głosy. Delegatom na Okręgowy Zjazd  Lekarzy VIII kadencji gratuluję, życząc jednocześnie sukcesów oraz satysfakcji w pracy na rzecz naszego samorządu.

   Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, który wybierze nowe władze Bydgoskiej Izby Lekarskiej, odbędzie się 21 kwietnia 2018 roku.Dr n. med. Elżbieta Narolska-Wierczewska

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej BIL
    

 

Przeprowadzenie wyborów - informacje

Wyniki wyborów

Wyniki wyborów delegatów na OZL znajdują się tu:

Wyniki Wyborów Delegatów 2017 r

 

STANOWISKA FUNKCYJNE uzyskane w wyniku wyborów 2017

  OKRĘGOWA RADA LEKARSKA 2017-2021
1.  Prezes    
2.  Wiceprezes    
3.  Wiceprezes    
4.  Sekretarz    
5.  Za-ca sekretarza    
6.  Skarbnik    
7.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej    
8.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej    
9.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej    
10.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej    
11.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej    
12.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej    
13.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej    
14.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej    
15.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej    
16.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej    
17.  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej    

 

  OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 2017-2021
1.  OROZ    
       
2.   I Zastepca O R O Z    
3.  II Zastepca O R O Z    
4.  Zastępca O R O Z    
5.  Zastępca O R O Z    
6.  Zastępca O R O Z    
7.  Zastępca O R O Z    
8.  Zastępca O R O Z    
9.  Zastępca O R O Z    
10.  Zastępca O R O Z    
11.  Zastępca O R O Z    
12.  Zastępca O R O Z    
13.  Zastępca O R O Z    
14.  Zastępca O R O Z    
15.  Zastępca O R O Z    
16.  Zastępca O R O Z    
17.  Zastępca O R O Z    
18.  Zastępca O R O Z    
19.  Zastępca O R O Z    
20.  Zastępca O R O Z    
21.  Zastępca O R O Z    
22.  Zastępca O R O Z    
23.  Zastępca O R O Z    
24.  Zastępca O R O Z    
25.  Zastępca O R O Z    
26.  Zastępca O R O Z    

 

  OKRĘGOWY SĄD LEKARSKI 2017-2021
1.  Przewodniczący    
2.  Wiceprzewodniczący    
3.  Wiceprzewodniczący    
       
4.  Członek OSL    
5.  Członek OSL    
6.  Członek OSL    
7.  Członek OSL    
8.  Członek OSL    
9.  Członek OSL    
10.  Członek OSL    
11.  Członek OSL    

 

  OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA 2017-2021
1.  Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej    
2.  Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej    
3.  Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej    
4.  Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej    

 

  OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA 2017-2021
1.  Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej    
2.  Sekretarz Okręgowej Komisji Wyborczej    
       
3.  Członek Okręgowej Komisji Wyborczej    
4.  Członek Okręgowej Komisji Wyborczej    
5.  Członek Okręgowej Komisji Wyborczej    
6.  Członek Okręgowej Komisji Wyborczej    
7.  Członek Okręgowej Komisji Wyborczej