plbeenderuuk
A- A A+
A- A A+

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Uchwała nr 355/VII/2017


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Bydgoskiej Izby Lekarskiej z dnia 24.08.2017 r.


w sprawie ustalenia terminu XXXVII Okręgowyego Zjazdu Lekarzy Bydgoskiej  Izby Lekarskiej

 Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) oraz uchwały nr 67/VII/17 Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej z dnia 08.06.2017 r. w/s upoważnienia Prezydium ORL do działania w imieniu ORL, Prezydium Okręgowa Rada Lekarska Bydgoskiej Izby Lekarskiej postanawia:

§ 1

Zwołać w dniu 21 kwietnia 2018 roku   XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Bydgoskiej Izby Lekarskiej.

§2

Wykonanie uchwały powierzyć Sekretarzowi Bydgoskiej Izby Lekarskiej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                    Sekretarz BIL                                                                                       Prezes BIL

 

             dr n. med. Paweł Białożyk                                                           dr n. med. Stanisław Prywiński