A- A A+
A- A A+

Ubezpieczenie obowiązkowe ubezpieczenie OC i ochrona prawna w składce!

 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!

 • Jako Bydgoska Izba Lekarska stale poszerzamy ofertę świadczeń dla członków naszego samorządu lekarskiego!

 

 • Wzrost wysokości składki członkowskiej od 2023 roku skłonił Prezesa i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej do poszukania rozwiązania, które pozwoli zwrócić lekarzom część tej składki m.in.: w formie sfinansowania obowiązkowego ubezpieczenia OC.

 

 • Okręgowa Rada Lekarska Bydgoskiej Izby Lekarskiej poparła tą inicjatywę w Uchwale nr 89/IX/23 z dnia 16.03.2023 r. w sprawie finansowania ze składek członkowskich grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów będących członkami Bydgoskiej Izb Lekarskiej, w której jednocześnie upoważniła Prezesa i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej do wyszukania oferty takiego ubezpieczenia.

 

 • Uprzejmie informujemy, że po wielu rozmowach i negocjacjach prowadzonych przez Prezesa i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej dokonano wyboru oferty, a Okręgowa Rada Lekarska w dniu 03.04.2023 r. podejmując uchwałę nr 109/IX/23  potwierdziła ten wybór i wyznaczyła Prezesa i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej do zawarcia umowy z wybranym ubezpieczycielem.

 

 • W związku z powyższym ruszamy z projektem obowiązkowe ubezpieczenie OC w składce!


 
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!

 • Składając deklarację do ubezpieczyciela (w bardzo łatwy sposób w formie elektronicznej) możecie od dziś przystąpić do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (wypełniając w ten sposób obwiązek ustawowy do posiadania takiego ubezpieczenia przez podmiot wykonujący działalność leczniczą) , jak również skorzystać z oferty dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ramach opłacanej przez Was składki członkowskiej.

 

 • Suma gwarancyjna w obu ubezpieczeniach w okresie ubezpieczenia wynoszącym 12 miesięcy stanowi równowartość w złotych 75.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, a więc wypełnia wymogi ustawowe i rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

 

 • Zakres ubezpieczenia OC w składce dla członków Bydgoskiej Izby Lekarskiej, poza wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, zawiera rezygnację przez ubezpieczyciela z prawa do dochodzenia roszczenia regresowego wobec ubezpieczonego z tytułu wyrządzonej szkody w wyniku rażącego niedbalstwa.

 

 • Uprzejmie informujemy, że w ramach oferty gwarantujemy również dodatkowe ubezpieczenia, takie jak: ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej lekarza objętego ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, czy ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków lekarza, jak również 20% zniżek przy wykupie ubezpieczenia OC/AC pojazdu, czy różnego rodzaju ubezpieczeń majątkowych i rodzinnych.

 

 • Przystąpić do ubezpieczenia mogą wszyscy lekarze będący członkami Bydgoskiej Izby Lekarskiej, w tym lekarze z racji wieku zwolnieni z opłacania składki członkowskiej.
 
 • Celem uzyskania informacji na temat szczegółów oferty ubezpieczenia obowiązkowego OC i/lub dobrowolnego, jak również sposobu złożenia dobrowolnej deklaracji przystąpienia do tego projektu należy:
 • skorzystać z poniższych linków pod którymi zamieściliśmy szczegóły oferty oraz instrukcję złożenia deklaracji, a w razie potrzeby dodatkowo skontaktować się z Biurem BIL:

https://ins-med.pl/program-ubezpieczenia-lekarzy-i-lekarzy-dentystow-bil/

     
      52 346-00-84
      52 346-07-85    wew. 22

 • tel. 577 900 380
 • mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub skonsultować się osobiście z ekspertem ds. ubezpieczeń w siedzibie Naszej Izby Lekarskiej w godzinach 8:00 - 16:00, który odpowie na szczegółowe pytania, pomoże przy kolejnych etapach wyboru oferty ubezpieczenia.