plbeenderuuk
A- A A+
A- A A+

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Uchwała nr 2/2018


Okręgowej Komisji Wyborczej
Bydgoskiej Izby Lekarskiej z dnia 17.01.2018 r.


w sprawie wyniku wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy VIII kadencji Bydgoskiej  Izby Lekarskiej

 Na podstawie art. 16     ust.1 w zw. art. 18 ustawy z dnia  2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 16.522) oraz § 29  ust.  4 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. (tekst jednolity Obwieszczenie nr 7/16/VII Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dn. 14 lipca 2016 r.), jak również protokołów kontroli dokumentacji wyborów w rejonie wyborczym, Okręgowa Komisja Wyborcza Bydgoskiej Izby Lekarskiej uchwala, co następuje:

§ 1

W głosowaniu wzięło udział 1 169 lekarzy i lekarzy dentystów, co stanowi 25,8% uprawnionych do głosowania.

§2

W wyniku wyborów wybranych zostało 95 delegatów, co stanowi 63,3 % liczby mandatów określonej uchwałą nr 496/VII/16 Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej z dnia 15.12.2016 r.

§3

Lista delegatów wybranych w poszczególnych rejonach wyborczych stanowi załącznik do uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                    Sekretarz OKW                                                                        Przewodnicząca OKW

 

          dr n. med. Maciej Borowiecki                                               dr n. med. Elżbieta Narolska-Wierczewska