A- A A+
A- A A+

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Witamy na stronie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

Informacja dla osób występujących o pomoc z Funduszu Socjalnego

Przy składaniu wniosków z uzasadnieniem o przyznanie świadczeń socjalnych:

  • zapomogi pieniężnej w przypadku zgonu lekarza,
  • zapomogi pieniężnej udzielanej w innych przypadkach losowych przysługującej nie częściej niż raz w roku,
  • pomocy materialnej w postaci stypendium dla dzieci lekarzy znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (choroba lub śmierć lekarza),
  • dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego,
  • zapomogi zwrotnej nieoprocentowanej.

Do wniosku należy dołączyć poniżej wymienione dokumenty:

  • deklaracja o dochodach,
  • ostatnia decyzja ZUS stwierdzająca wysokość świadczenia, ewentualnie ostatni odcinek emerytury lub renty,
  • zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o kontynuowaniu nauki.

Osoba, która złoży wniosek bez wymaganych dokumentów musi liczyć się z pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia do momentu uzupełnienia braków. Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski wraz z dołączonymi dokumentami.